Φορολογικό Σύστημα

λογιστικές υπηρεσίες στη βουλγαρία

λογιστικές υπηρεσίες στη βουλγαρία

Φορολογική Νομοθεσία

Με την φορολογική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2007 στη Βουλγαρία, το βουλγάρικο κράτος είχε ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία ενός απλοποιημένου, λειτουργικού φορολογικού συστήματος, φιλικού για τις ξένες (και όχι μόνο) επενδύσεις.

Και απ’ ότι φαίνεται τα κατάφερε. Σήμερα στην Βουλγαρία ισχύουν οι ακόλουθες φορολογικές κλίμακες:

 

 

Βασικότεροι φόροι

 • φόρος φυσικών προσώπων 10% (flat tax) επί των καθαρών κερδών
 • φόρος νομικών προσώπων (εταιριών) 10% (flat tax) επί των καθαρών κερδών
 • φόρος μερισμάτων 5%
 • φόρος προστιθεμένης αξίας (DDS) 20% και μηδενικός προκειμένου για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • δυνατότητα μεταφοράς ζημιών σε επόμενη χρήση, έως και πέντε έτη

Στην Βουλγαρία υπάρχουν δύο ειδών επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μορφής:

 1. Αυτές που είναι σε καθεστώς ΦΠΑ (εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES)
 2. Αυτές που δεν είναι σε καθεστώς ΦΠΑ (δεν είναι και δεν φαίνονται εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES)

Οι εταιρίες που είναι υποχρεωμένες να ενταχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ είναι αυτές που έχουν:

 1. Κύκλο εργασιών άνω των 50.000 λέβα (~€ 25.000)
 2. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές άνω των 20.000 λέβα (~€ 10.000)
 3. Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα (~€ 35.000)

Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται:
1. στο αλκοόλ
2. τα προϊόντα καπνού,
3. τα πολυτελή αυτοκίνητα,
4. τον ηλεκτρισμό
5. το πετρέλαιο.

Τα Δημοτικά Συμβούλια καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόμου,  το ακριβές ύψος των δημοτικών φόρων και τελών:

 • Δημοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%
 • Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%.

Η  Βουλγαρία έχει υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. (Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

Φορολογικές απαλλαγές

Εκτός από τους είδη χαμηλούς φόρους, το κράτος προσφέρει επιπρόσθετες φοροαπαλλαγές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) σε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε υποβαθμισμένες περιοχές , δηλαδή σε περιοχές όπου η ανεργία, κατά το προηγούμενο έτος , ήταν σαφώς πιο αυξημένη από το μέσο όρο της χώρας.

Συγκεκριμένα:

 • Απαλλαγή μέχρι και 100% του εταιρικού φόρου (10%) για βιομηχανικές μονάδες, εγκατεστημένες σε περιοχές με ανεργία που ξεπερνά το 35% τουλάχιστον του μέσου όρου. Η συγκεκριμένη απαλλαγή ισχύει για μία πενταετία ανεξαρτήτως από την εξέλιξη της ανεργίας.
 • Μείωση του εταιρικού φόρου μέχρι το 10% επί της αξίας των πάγιων επενδύσεων, (με την εξαίρεση των επιβατικών αυτοκινήτων), με την προϋπόθεση πως η επένδυση πραγματοποιείται σε περιοχή που το ποσοστό της ανεργίας είναι μεγαλύτερο κατά 50% του εθνικού μέσου όρου.
 • Επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εγγεγραμμένους ανέργους επωφελούνται με ειδική έκπτωση, δηλαδή αφαίρεση από τα κέρδη των αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών μέχρι και για 12 μήνες.
 • Απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο για νομικά πρόσωπα που εκτελούν προγράμματα τεχνικής συνεργασίας, χρηματοδοτούμενα από τα Κοινοτικά Προγράμματα PHARE και ISPA.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας τα ερωτήματά σας στο dimolianis.trading@gmail.com, και θα σας απαντήσουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

00359 8966 17200

0030 6944 585220 – Δημήτρης Δημολιάνης