ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

OAEE

  • Η ασφάλιση του επιχειρηματία στην Βουλγαρία (σαν τον Ο.Α.Ε.Ε. στην Ελλάδα) κοστίζει περίπου 65€ /μήνα. Τα χρόνια ασφάλισης υπολογίζονται κανονικά ως συντάξιμα χρόνια.
  • Εφ’ όσων είστε ασφαλισμένος στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα της Βουλγαρίας μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε. Ελλάδος ακόμα και αν έχετε εταιρεία/ες που λειτουργεί/ουν στην Ελλάδα. 
  • Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές (σαν το ΙΚΑ στην Ελλάδα) περίπου 60 ευρώ.
  • Χαμηλό εργατικό κόστος από 180€/μήνα.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο, ο κάθε πολίτης που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε πάνω από μια χώρα της ΕΕ έχει το δικαίωμα να επιλέξει σε ποια θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές.

Για παράδειγμα αν κάποιος έχει επιχείρηση/ εταιρία στην Ελλάδα και πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. και ξεκινήσει μια παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα, ανοίξει δηλαδή εταιρία στην Βουλγαρία, μπορεί να επιλέξει την Βουλγαρία ως την χώρα όπου θα πληρώνει την ασφάλισή του. Αφού ασφαλιστεί στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα στην Βουλγαρία, ο επιχειρηματίας θα λάβει ένα ευρωπαϊκό έντυπο με το οποίο θα πάει στον αρμόδιο Ο.Α.Ε.Ε και θα το προσκομίσει. Τότε ο Ο.Α.Ε.Ε. θα του εκδώσει μια βεβαίωση απαλλαγής από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με την οποία θα μπορεί να την προσκομίζει σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ζητηθεί (εφορία κτλ). Η/οι επιχείρησή/εις του στην Ελλάδα θα συνεχίσει/ουν να λειτουργεί/ουν κανονικά χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα.

Τα χρόνια που ο επιχειρηματίας θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στην Βουλγαρία μετριούνται κανονικά ως συντάξιμα χρόνια. Επίσης έχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στην Βουλγαρία, και θα λάβει μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας με την οποία θα είναι καλυμμένος ιατροφαρμακευτικά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές στην Βουλγαρία κοστίζουν περίπου 65€/ μήνα σε αντίθεση με τις εισφορές στον ελληνικό Ο.Α.Ε.Ε. που κοστίζουν αντίστοιχα περίπου 300€/μήνα.

Επειδή υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες και προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος να λάβει το ευρωπαϊκό έντυπο το οποίο θα το προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Ε. έτσι ώστε να πάρει απαλλαγή, η εταιρίας μας εξειδικεύεται και γνωρίζει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, προκειμένου την αποφυγή επιπλοκών της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας τα ερωτήματά σας στο dimolianis.trading@gmail.com, και θα σας απαντήσουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

00359 8966 17200

0030 6944 585220 – Δημήτρης Δημολιάνης